top of page
ourprograms.png

Een inclusief strategieproces

Met onze pragmatische programma's

De overstap naar een data-gedreven aanpak kan overweldigend zijn. Want waar begin je? En hoe vertaal je je strategie naar effectieve activiteiten die waarde toevoegen?

 

Onze programma’s leiden je door de juiste stappen in de logische volgorde. Zodat je niet alleen relevante, actuele en gedeelde strategische (markt) inzichten krijgt, maar ook organisatiebrede buy-in.

medic3.jpg

Programma 1. Je 'Health Check'

Voor een sterke strategie heb je inzichten nodig over het volledige plaatje: je situatie, volledige omgeving, en aansluiting daarop. Dat begint met het definiëren van je ambitie, want die dicteert welke inzichten je nodig hebt, en bepalen waar je staat. Leveren tools waarmee je werkt inzichten in de vorm die je nodig hebt? Kun je conclusies trekken uit bestaande dashboards, of moet je deze tools anders inrichten?

 

Dit programma is de eerste fase van je Data-Gedreven Leiderschap reis, waarin je ontdekt:

  • Welke inzichten je nodig hebt

  • Over welke relevante inzichten je al beschikt

  • Hoe de verschillende tools op elkaar af te stemmen

Programma 2. Je Collectieve Intelligentie borgen

Wanneer je weet welke inzichten je nodig hebt en welke benodigde data beschikbaar is in de gebruikte systemen, is het tijd om je organisatie’s collectieve intelligentie aan te spreken. Om alle relevante expertises en gezichtspunten mee te nemen om de ‘gaps’ te bepalen: ontbrekende inzichten, en de discrepantie tussen de marktbehoeften en jouw aanbod. Je strategie moet erop gericht zijn om beide gaten te dichten.

 

Dit programma bestaat uit een workshop waarin een interdepartementaal team alle beschikbare input en perspectieven verzamelt om:

  • Inzichten te borgen via de juiste vragen

  • De verschillende standpunten te bespreken

  • De eerste uitkomsten te interpreteren

birds2.jpg
validate.png

Programma 3. Validatie Framework

Als mens zien we onze mening graag bevestigd en versterkt. En sluiten we ons vaak onbewust af voor informatie die onze overtuigingen uitdaagt. Daarom richt dit programma zich op vergroten van de betrouwbaarheid van de inzichten die we in de voorgaande stappen hebben verzameld.

 

Dit is een belangrijke stap om je inzichten te valideren via verschillende bronnen en te bouwen aan:

  • De optimale research structuur

  • Een desk research framework

  • Relevante klantonderzoeken

Programma 4. Strategie Selectie Proces

Data-Gedreven Leiderschap is collaboratief. Omdat onze  voorkeuren of vooroordelen (biases) onze denkwijze kleuren. Dus verzamelen en valideren we de input en maken de opties die daaruit voortvloeien helder zichtbaar. Zodat de optimale richting en benodigde activiteiten voor iedereen duidelijk is. Want een strategie zonder buy-in is uitermate moeilijk te activeren!

 

In deze stap gebruik je de inzichten om opties te ontdekken en vol vertrouwen je strategie te kiezen, door:
 
•    Begrip over hoe de rapporten te interpreteren
•    Direct prioriteiten te kunnen zien
•    Benodigde marketingaanpassingen te herkennen

selection2.png

Weten hoe je snel een data-gedreven team wordt?

Plan een kennismaking

bottom of page